null
KEPUTUSAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
null
 

 Sila Masukkan Nombor Kad Pengenalan Baru Tanpa Dash '-'
  CPD PTK Tahun 2010
       
 

Nombor Kad Pengenalan :

 Contoh : 780113016933.
       
 

Padam Semula Kembali

  PERHATIAN :
Salinan PTK ini boleh diambil kira dalam hal-hal berkaitan perkhidmatan. Bagi tujuan pengesahan ketulenan keputusan,
Ketua Jabatan/Unit Pentadbiran hendaklah menyemak dan mencetak keputusan ini.
  Emel Bahagian Pembangunan Kompetensi : Hantar emel kepada Bahagian Kompetensi
  :: Keputusan Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) ::

| Muka Utama | Portal MOH |
Untuk sebarang pertanyaan dan masalah berkenaan PTK, sila berhubung dengan :
Bahagian Pembangunan Kompetensi KKM, Blok A Jalan Cenderasari 50590 Kuala Lumpur.
No Tel : 03-2262 8400/8402  Fax :03-2262 8464